Krónika

2016. április 1.
E. Nagy Katalin Magyar Nemzeti Helynévtár címmel projektbemutató előadást tartott a Networkshop 2016 konferencián (Tartalomszolgáltatások: könyvtárak, levéltárak, múzeumok szekció, Debrecen, 2016. április 1.).
Filmfelvétel az előadásról

2015. október 1–2.
Nyelv- és névtörténeti műhelytalálkozó
Az MTA–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportja műhelytalálkozót szervezett Síkfőkúton, a Debreceni Egyetem vendégházában. A találkozón mintegy 30 hazai és határon túli szakember vett részt.
A kutatócsoport a szakmai közönség számára bemutatta a Hajdú-Bihar megye helynevei 1. A Hajdúböszörményi és a Hajdúhadházi járás helynevei c. kötetet, amely 400 oldal terjedelemben több ezer helynevet közöl gazdag adatolással és részletes magyarázattal. A munka szervesen kapcsolódik a magyar helynévi adattárak sorába, ám számos újítást is tartalmaz. Amellett, hogy különböző tudományterületek kutatóinak nyújt nélkülözhetetlen forrásanyagot, érdekes olvasmány lehet az átlagos érdeklődők számára is.
A műhelytalálkozó résztvevői megvitatták a Magyar Nemzeti Helynévtár létrehozásának lehetőségeit, és úgy ítélték meg, hogy ehhez mind a tudományos-szakmai feltételek, mind pedig a megfelelő nyelvtechnológiai eszközök rendelkezésre állnak. A névtár fejlesztésének igényét szándéknyilatkozat aláírásával erősítették meg az alábbi intézményekből érkezett kutatók: Juhász Dezső (ELTE), Tóth Valéria (DE), Hoffmann István (MTA–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoport), Csomortáni Magdolna (Babeş–Bolyai Egyetem, Kolzsvár), Török Tamás (Selye János Egyetem, Komárom), Pelczéder Katalin (Pannon Egyetetm), Sebestyén Zsolt (Nyíregyházi Főiskola), valamint Tamásné Szabó Csilla (Erdélyi Múzeum Egyesület) és Kurcz Ádám (Magyar Nyelvstratégiai Intézet).
A műhelytalálkozó résztvevőinek közös szándéknyilatkozatát itt olvashatják.

2015. október 20.
A Magyar Nemzeti Helynévtár programjának és a Hajdú-Bihar megye helynevei című sorozat 1. kötetének szakmai és sajtóbemutatóját rendezte meg az MTA–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportja, a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és a Magyar Nyelvstratégiai Intézet a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában.
A rendezvény meghívója
Hoffmann István szakmai bevezetője
Bába Barbara prezentációja
Tóth Valéria prezentációja
Filmfelvétel a rendezvényről
A rendezvény sajtóvisszhangja

Megkezdte működését a Magyar Nemzeti Helynévtár honlapja, amely online adatbázisként teszi elérhetővé a Kárpát-medence magyar nyelvű helyneveit.
A Magyar Nemzeti Helynévtár két, már korábban is működő honlap, a Magyar Névarchívum és a Magyar Digitális Helynévtár anyagának integrálása és részleges átalakítása révén jött létre.
A honlap indulásakor a Magyar Digitális Helynévtárban 242.857 helynévadat érhető el, a Magyar Névarchívumban mintegy 453.000 helynévadat található (a feltöltés folyamatos).

2015. november 1.
A Magyar Nemzeti Helynévtár munkálatai koordinálásának teendőivel a Magyar Nyelvstratégiai Intézet tudományos segédmunkatársi besorolással E. Nagy Katalint bízta meg.